وبلاگ فیس وب
زندگی عاشقانه+موفقیت های مستمر___همه ی دنیا برای شما___

آموزش جامع بوسیدن


 
تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393

مثلث آتش(شهوت+شکم+غضب)

من اسمش را مثلث آتش گذاشتم چرا که تمام زندگی انسان است،کسی که کنترل بر روی آنها دارد انسانی است که می تواند سخت ترین شرایط و بحران ها را هم بگذراند و کسی که کنترلی بر روی آنها ندارد حتی شاید با کوچکترین مشکلات آتش می گیرد و می سوزد و نابود می شودارسال توسط امیر

سرانجام همه چیز ختم به خیر خواهد شد

ایمان داشته باشید نسبت به اینکه در پایان همه چیز ختم به خیر خواهد شد،ایمان داشته باشید که این مشکلات برای افزایش قدرت روح شما هستند برای اینکه پخته تر شوید و یا شاید مورد آزمایش قرار بگیرید اما در پایان شما همه چیز ختم به خیر خواهد شدارسال توسط امیر

اسلایدر